Veikko Maripuu loeng Tartu Ülikoolis

Head Capitali üheks kandvaks missiooniks firma loomisest alates on olnud andekate ja entusiastlike õpilaste kaasamine ning ettevõtlikkuse innustamine. 16. novembril viisid ettevõtte tegevpartner Veikko Maripuu ning junioranalüütik Atte Pitkälahti koostöös Tartu Ülikooliga läbi loengu „Kuidas rahastada oma idufirmat?“

Loengu esimene pool esitles ettevõtete arengufaase ja iga faasi võimalikke rahastamisvõimalusi. Lisaks tutvustas Veikko kuulajatele detailseid kriteeriume, mida investorid kasutavad idufirmade hindamiseks, ning selgitasid, kuidas hinnata eduka äri tõenäosust.

Teine osa loengust keskendus investeerimisprotsessile ja esitati praktilisi näiteid nii idufirmade sõelumisest kui portfelli koostamisest. Veikko ja Atte kirjeldasid ka Head Capitali varajase staadiumi infrastruktuuri, mis osutus kohalolijatele heaks praktiliseks näiteks. Loengule järgnes küsimuste ja vastuste voor, kus osalejad said küsida kõike, mis seostus idufirmadega.

Kõigele lisaks tutvustas Veikko võimalusi luua kaasa ja saada koheseid kogemusi Head Capitali finants- või turundusvaldkonna praktikandina, jagades ülevaadet enda karjäärikogemustest. Selle loengu osas andis samuti omapoolse ülevaate Atte, kes alustas ise Head Capitali praktikandina ning jagas nüüd värskeid mälestusi ka kuulajatele.