BUILDING WEALTH OF TOMORROW

RISK CAN HELP YOUR INVESTMENT FLY. OR IT CAN CUT THEM DOWN. TO MASTER IT YOU MUST EMBRACE THIS DUALITY.

Head Capital

25 aastase kogemuse ja tugeva erialase kompetentsiga  investeerimis- ja varahaldusgrupp.

Visioon

Meie eesmärgiks on teha hästi läbimõeldud investeeringuid. Oleme eesmärgiks seadnud investoritele pakutavate professionaalsete teenuste mitmekesistamise, samal ajal jätkates investeerimis- ja varahaldusteenuste tugeva suuna arendamist.

Meie visioon on pakkuda üksikisikutele ning institutsionaalsetele investoritele laias skaalas investeerimis- ja varahalduslahendusi, sh investeeringuid varases ja kasvufaasis olevatesse, samuti küpses faasis olevatesse börsivälistesse ettevõtetesse, peatselt taas börsil noteeritud ettevõtetesse ning tulevikus ka alternatiivsetesse varaklassidesse.

Kompetents

Head Capitali meeskonna liikmetel on aja jooksul kogunenud varahalduse ning nii noterritud kui börsiväliste, kasvufaasi ja alternatiivsete investeeringute valdkonnas tugev kompetents ja kogemus. Head Capital’i meeskonna liikmed on teinud investeeringuid ja hallanud investeerimisvara enam kui 600 miljoni euro väärtusest.

Head Capitali juhtivpartneril ja tegevjuhil Veikko Maripuul on ligi 25 aastane kogemus investeeringute juhtimise, varahalduse ja fondijuhtimise, organisatsioonide juhtimise ja mentorluse alal, sh tippjuhina kõrgelt tunnustatud investeerimis- ja varahaldusgruppides (Redgate Capital, Evli pank, Suprema Securities).

Head Capitali meeskonna liikmed on edukalt ellu viinud mitmeid võtmetähtsusega kapitalituru- ja investeerimisprojekte Baltikumis.

25

25 aastane investeerimiskogemus alates aastast 1992.

600

Investeeritud varade maht üle 600 miljoni euro.

1000

Teenindatud rohkem kui 1000 üksikisikut, perekonda, institutsiooni ja ettevõtet.